மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக தேர்ந்தெடுக்கவும்

வடிகட்டுதல்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி காண்க / பதிவிறக்கு
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2022-23 10/01/2024 பார்க்க (10 MB)
குத்தகை விவரங்கள் 24/07/2023 பார்க்க (364 KB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2021-22 23/12/2022 பார்க்க (10 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2020-21 14/02/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2019-2020 29/12/2020 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புகையிலை கட்டுப்பாட்டு மையம் 27/11/2020 பார்க்க (2 MB)
கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு 09/11/2020 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2018-2019 02/09/2020 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2017-2018 10/01/2019 பார்க்க (9 MB)
மாவட்ட புள்ளி விபர கையேடு 2016-2017 07/02/2020 பார்க்க (8 MB)