மூடுக

உதவி அழைப்பு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

  • மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை : 1070
  • மாவட்ட ஆட்சியர்அலுவலகம் : 0462–2501035
  • காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை : 100
  • விபத்து உதவி எண் : 108
  • தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு : 101
  • குழந்தைகள் பாதுகாப்பு : 1098
  • பேரிடர் கால உதவிக்கு : 1077
  • பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி : 1091