மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி-202-21

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21
1 மாவட்ட ஊராட்சி (PDF 1 MB)
வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21
1 வட்டார ஊராட்சி (PDF 6 MB)
கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21
1

ஆலங்குளம்

(PDF 10 MB)
2 கடையம் (PDF 7 MB)
3 கடையநல்லூா் (PDF 8 MB)
4 குருவிகுளம் (PDF 9 MB)
5 சங்கரன்கோவில் (PDF 8MB)
6 செங்கோட்டை (PDF 3 MB)
7 தென்காசி (PDF 3 MB)
8 வாசுதேவநல்லூா் (PDF MB)
9 கீழப்பாவூா் (PDF 5 MB)
10 மேலநீலிதநல்லூா் (PDF MB)