மூடுக

தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவ மனைகளின் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கான கட்டண நிர்ணயம் (ரூபாய் ) பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2021

தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவ மனைகளின் கோவிட் 19 சிகிச்சைக்கான கட்டண நிர்ணயம் (ரூபாய் ) பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்PDF (29 KB)