மூடுக

மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அரசு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் படிவங்கள்
திட்டம் தகுதி தேவைப்படும் ஆவணங்கள் வழங்கப்படும் உதவி
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தனிப்பட்ட தேசிய அடையாள அட்டை மத்திய அரசால் மாற்றுத் திறனாளிகள் உரிமை சட்டம் 2016 இல் அறிவிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை நகல்,
சிறப்பு மருத்துவரிடம் பெற்ற மருத்துவ சான்று, ஜாதி சான்று,
கையொப்பம் / கைவிரல் ரேகை
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தனிப்பட்ட தேசிய அடையாள அட்டை (UDID)
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை 40 சதவீதத்திற்கு மேல் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. (பார்வையற்றவர்கள், கை, கால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், செவித்திறன் குறைபாடுடையவர்கள், மனவளர்ச்சி குன்றியவர்கள் ஆட்டிசம், மூளை முடக்குவாதத்தினால்பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டோர்) குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம்- 3
கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் – அரசு எலும்பு முறிவு மருத்துவரிடம் சான்று.
கண்பார்வையற்றவர் – அரசு கண் மருத்துவர் சான்று
காதுகேளாதவர் (ம) வாய் பேசாதவர் – அரசு காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவர் சான்று.
மனவளர்ச்சி குன்றியவர் – 12 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்
அரசு மனநல மருத்துவர், குழந்தைகள் நல மருத்துவரிடம் சான்று.
12 வயதுக்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோர்கள் மனநல மருத்துவரிடம் சான்று.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் – அரசு மனநல மருத்துவரிடம் சான்று.
பல்வகை மாற்றுத் திறனாளிகள் 3 நபர்கள் கொண்ட மருத்துவ குழுவிடம் சான்று.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை
மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகை 40 விழுக்காடுக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோர்.
வருவாய் துறை மூலம் மாற்றுத் திறனாளி உதவித் தொகை பெறாதவர்
விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வேறு அரசு துறையில் உதவித்தொகை பெறவில்லை எனச் சான்று, இணை சேமிப்பு வங்கி கணக்கு, புகைப்படம் மாதம் ரூ.1500/-
தசைச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகை 40 விழுக்காடுக்கு மேல் தசைச்சிதைவு நோய் பாதிக்கப்பட்டவர் வருவாய் துறை மூலம் மாற்றுத் திறனாளி உதவித் தொகை பெறாதவர் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வேறு அரசு துறையில் உதவித்தொகை பெறவில்லை எனச் சான்று, இணை சேமிப்பு வங்கி கணக்கு, புகைப்படம். மாதம் ரூ.1500/-
தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகை தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் வருவாய் துறை மூலம் மாற்றுத் திறனாளி உதவித் தொகை பெறாதவர் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வேறு அரசு துறையில் உதவித்தொகை பெறவில்லை எனச் சான்று, சேமிப்பு வங்கி கணக்கு, புகைப்படம். மாதம் ரூ.1500/-
சுய வேலைவாய்ப்பு வங்கிக்கடன் பார்வையற்றவர்கள், கை கால்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், செவித்திறன் குறைபாடுடையவர்கள், மூளை முடக்கு வாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வேறு எந்த வங்கியிலும் கடன் பெறாதவாராக இருத்தல் வேண்டும் 18 வயது முதல் 45 வயது வரை உடையவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். சேமிப்பு வங்கி கணக்கு புகைப்படம். ரூ.50000 வரை கடன் வழங்க வங்கிக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் மூன்றில் ஒரு பங்கு (அல்லது) அதிகபட்சம் ரூ.10000 மானியம் வழங்கப்படும்
தேசிய ஊனமுற்றோர் நிதி மேம்பாட்டு கழகத்தின் மூலமாக மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகளில் சுயதொழில் வங்கி கடன் உதவி வேறு எந்த வங்கியிலும் கடன் பெறாதவாராக இருத்தல் வேண்டும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை. 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல் குடும்ப அட்டை நகல். புகைப்படம். ஜாமின்தாரரிடமிருந்து கூட்டுறவு சங்கங்களின் உறுப்பினர் சான்று மற்றும் புகைப்படம் மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, அருகாமையில் உள்ள கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் / நகர் கூட்டுறவு வங்கிகளில் விண்ணப்பம் பெற்று சமர்ப்பிக்கவேண்டும். ரூ.25,000 க்குள் கடன் உதவி பெறுபவர்கள் 1 நபர் ஜாமீன், ரூ.50,000 க்குள் கடன் உதவி பெறுபவர்கள் 2 நபர் ஜாமீன், அதற்க்;கு மேல் கடன் உதவி பெறுபவர்கள் சொத்து ஜாமீன் வழங்க வேண்டும். 4 விழுக்காடு வட்டியில் வங்கி கடன் வழங்கப்படும். தவறாது வங்கி கடன் செலுத்துபவர்களுக்கு வட்டி தமிழக அரசு ஏற்று செலுத்தும்.
பாரத பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுய தொழில் வங்கி கடன் PMEGP LOAN (இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்) வேறு எந்த வங்கியிலும் கடன் பெறாதவராக இருத்தல் வேண்டும். 18 வயது முதல் உச்ச வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை. மாற்றுத் திறனாளி குழுக்களுக்கும் சுயதொழில் வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது. இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்துடன் தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல் திட்ட அறிக்கை புகைப்படம். ஆகியவற்றை பொது மேலாளர் மாவட்ட தொழில் மையம் அழகர் கோவில் ரோடு மதுரை என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ரூ.25,000 முதல் ரூ.25,000 இலட்சம் வரை தேசியமயமாககப்பட்ட வங்கிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது . மாவட்ட தொழில் மையத்தின் மூலமாக கிராமபுற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 35 விழுக்காடு மானியமும், நகர்புற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 25 விழுக்காடு மானியமும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலமாக 5 விழுக்காடு மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
படித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் வங்கி கடன்
(இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்)
8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி வேறு எந்த வங்கியிலும் கடன் பெறாதவராக இருத்தல் வேண்டும். 18 வயது முதல் 45 வயது வரை. இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்துடன் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல் திட்ட அறிக்கை புகைப்படம். ஆகியவற்றை பொது மேலாளர் மாவட்ட தொழில் மையம் அழகர் கோவில் ரோடு மதுரை என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வியாபாரம், சேவை, உற்பத்தி ஆகியவற்றிற்கு ரூ.3,00,000 முதல் ரூ.5,00,000 வரை வங்கி கடன் வழங்க மாவட்ட தொழில் மையத்தால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மாவட்ட தொழில் மையத்தின் மூலமாக 25 விழுக்காடு மானியமும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலமாக 5 விழுக்காடு மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை 1 முதல் 8ம் வகுப்பு வரை விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், சேமிப்பு வங்கி கணக்கு 1ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை ரூ.1000, 6ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரை ரூ.3000
மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை 9ம் வகுப்பு முதல் 12 ம் வகுப்பு மற்றும் ஐ.டி.ஐ பயில்பவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு, முந்தைய கல்வி ஆண்டில் 40 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்ற சான்று. 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை ரூ.4000
மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை பட்டய படிப்பு கல்லூரி பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு, தொழில் கல்வி பயில்பவர்கள் மருத்துவ கல்வி பயில்பவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு, முந்தைய கல்வி ஆண்டில் 40 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்ற சான்று. பட்டயம் மற்றும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு ரூ.6000/- முதுகலை பட்டப்படிப்பு ரூ.7000/-
மத்திய அரசின் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான கல்வி உதவித் தொகை
(இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்)
முழுநேர மாணவராக அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி அல்லது கல்லூரிகளில் 9ம் வகுப்பிற்கு மேல் படிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும். தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு கல்வி கட்டணம், விடுதி கட்டணம், போக்குவரத்து கட்டணம், புத்தகம் வாங்குவதற்கான தொகை, பார்வைய்றவர்களுக்கு வாசிப்பாளர் உதவித் தொகை போன்றவற்றிற்காக வழங்கப்படுகிறது 9 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை படிப்பவர்களுக்கு ரூ. 8465/- முதல் ரூ.46,000/- வரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. 11ம் வகுப்பு முதல் பட்டயம் மற்றும் பட்டபடிப்பு படிப்பவர்களுக்கு ரூ.15,000/-முதல் ரூ.1,00,000/- வரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. முதுநிலை மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்பு பயில்பவர்களுக்கு ரூ.2,00,000/- வரை கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது
வேலை வாய்ப்பற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நிவாரணத்தொகை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஒரு ஆண்டு நிறைவூ பெற்றிருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை பெற்றிருக்க வேண்டும். மாற்றுத் திறனாளி உதவித் தொகை பெறாதவராக இருத்தல் வேண்டும். 45 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு 45 வயதிற்குள் விண்ணப்பிபபவர்கள் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 10ம் வகுப்பு வரை மாதம் ரூ.600/- 12ம் வகுப்பு- ரூ.750/-
பட்டப்படிப்பு ரூ.1000/- உதவித் தொகை 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணச்சலுகை பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமனை மற்றும் பணிக்கு செல்பவராக இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம் – 3, வேலைபார்க்கும் நிறவனத்திடமிருந்து சான்று, பள்ளி, கல்லூரி மருத்துவமனை, சிறப்பு பள்ளிக்கு செல்பவராக இருப்பின் நிறுவனத்திடமிருந்து சான்று வீட்டிலிருந்து பள்ளி, கல்லூரி, மருத்துவமனை மற்றும் பணிக்கு செல்லும் வரை
பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து பயணச்சலுகை பார்வையற்றவர்; என தேசிய மாற்றுத் திறனாளி அடையாள அட்டை பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம் – 3. மாவட்டம் முழுவதும் சென்று வர இலவச பேருந்து சலுகை.
அரசு பேருந்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 75 விழுக்காடு இலவச பேருந்து சலுகை தேசிய மாற்றுத் திறனாளி அடையாள அட்டை பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். பேரூந்து கட்டணத்தில் 25 விழுக்காடு தொகை நடத்துனரிடம் செலுத்த வேண்டும். எஞ்சிய 75 விழுக்காடு தொகை மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை போக்குவரத்து கழகத்திற்கு செலுத்துகிறது. தேசிய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை நகல் நடத்துனரிடம் வழங்க வேண்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும்
அரசு பேருந்தில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளியுடன் செல்லும் துணையாளருக்கு 75 விழுக்காடு இலவச பேருந்து பயணச்சலுகை மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும். துணையாளருடன் மட்டுமே செல்ல கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும். மருத்துவரிடம் துணையாளரை அழைத்து செல்ல பெறப்பட்ட மத்துவ சான்று நகல் மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை நகல் நடத்துனரிடம் வழங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுவதும்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான திருமண நிதியுதவி கை கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் செவிதிறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள்;; முதல் திருமணமாக இருத்தல் வேணடும்.திருமண உதவித்தொகைக்காக வேறு அரசு துறையில் விண்ணப்பித்திருக்கக்கூடாது.18 வயது முதல் 35 வயது வரை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், திருமண பத்திரிக்கை, திருமண புகைப்படம், திருமண பதிவு சான்று (அ) வழிபாட்டு தலத்தில் திருமணம் நடைபெற்றதற்க்கான சான்று, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் முதல் திருமணம் என்று சான்று ரொக்கம் ரூபாய் 12500 மற்றும் தேசிய சேமிப்பு பத்திலம் ரூபாய் 12500 மதிப்பு தாலிக்கு தங்கம் 8 கிராம்
பட்டதாரி மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான திருமண நிதியுதவி கை கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் செவிதிறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் தம்பதியரில் ஒருவர் பட்டயம் /பட்டப்படிப்பு முடித்தவராக இருக்க வேண்டும். முதல்திருமணமாக இருத்தல் வேணடும். திருமண உதவித்தொகைக்காக வேறு அரசு துறையில் விண்ணப்பித்திருக்கக்கூடாது. 18 வயது முதல் 35 வயது வரை உடையவராக இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். ஆதார் அட்டை நகல், திருமண பத்திரிக்கை, திருமண புகைப்படம் திருமண பதிவு சான்று அல்லது வழிபாட்டு தலத்தில் திருமணம் நடைபெற்றதக்கான சான்று, கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் முதல் திருமணம் என்று சான்று, பட்டயம் அல்லது பட்டதாரி சான்று. ரொக்கம் ரூபாய் 25000 மற்றும் தேசிய சேமிப்பு பத்திலம் ரூபாய் 25000 மதிப்பு தாலிக்கு தங்கம் 8 கிராம்
இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் 1) 18 வயது முதல் 45 வயது வரை கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் அல்லது பணிபுரிபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
2) இரண்டு கால்களும் செயலிழந்து கைகளால் வண்டியை இயக்கக்கூடிய நிலையில் இருத்தல் வேண்டும்
விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம், பணிச்சான்று அல்லது கல்விச்சான்று விலையில்லா இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர்.
மோட்டார் பொருத்திய தையல் இயந்திரம் கை கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் செவிதிறன் குறையுடையவர்கள்; 18 வயதுக்கு மேல் 45 வயது வரை. தையல் பயிற்சி முடித்தவர்கள். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம், தையல் பயிற்சி முடித்த சான்று. விலையில்லா மோட்டார் பொருத்திய தையல் இயந்திரம்.
மூன்று சக்கர சைக்கிள் இரண்டு கால்களும் செயலிழந்து கைகளால் வண்டியை இயக்கக்கூடிய நிலையில் இருத்தல் வேண்டும் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம் விலையில்லா மூன்று சக்கர சைக்கிள்
சக்கர நாற்காலி இரண்டு கால்களும் கைகளும் செயல் இழந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம் விலையில்லா சக்கர நாற்காலி
காதொலி கருவி செவிதிறன் குறையுடையவர்கள 3 வயது முதல் 70 வயது வரை உடையவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், காது பரிசோதனை சான்று (Audiogram) புகைப்படம். விலையில்லா காதொலி கருவி
காதுக்கு பின் அணியும் காதொலி கருவி 6ம் வகுப்புக்கு மேல் கல்வி பயில்பவர்கள் மற்றும் பணிபுரிவர்கள் 11 வயது முதல் 70 வயது வரை உடையவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல் காது பரிசோதனை சான்று (Audiogram) புகைப்படம். விலையில்லா காதுக்கு பின் அணியும் காதொலி கருவி
பார்வையற்றவர்களுக்கான நவீன ஒளிரும் மடக்கு ஊன்றுகோல் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் 12 வயது முதல் 70 வயது வரை உடையவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம். விலையில்லா நவீன ஒளிரும் மடக்கு ஊன்றுகோல்
பார்வையற்றவர்களுக்கான பிரெய்லி கைகடிகாரம் பணிபுரிபவராகவோ அல்லது பத்தாம் வகுப்பிற்கு மேல் படிப்பவராகவோ இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், பணிச்சான்று அல்லது கல்விச் சான்று புகைப்படம். விலையில்லா பிரெய்லி கைகடிகாரம்
பார்வை குறையுடையவர்களுக்கான எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி படிப்பதற்கான உறுப்பெறுக்கி பார்வை குறையுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் பத்தாம் வகுப்பிற்கு மேல் படிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், கல்வி சான்று, புகைப்படம். விலையில்லா பார்வை குறையுடையவர்களுக்கான எழுத்துக்களை பெரிதாக்கி படிப்பதற்கான உறுப்பெறுக்கி
நவீன செயற்கை அவயம் விபத்து மற்றும் நோயினால் கால் துண்டிக்கப்பட்டவர்கள் பணிபுரிபவராகவோ அல்லது படிப்பவராகவோ இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம், பணிச்சான்று அல்லது கல்விச்சான்று. விலையில்லா நவீன செயற்கை அவயம்.
செயற்கை அவயம் விபத்து மற்றும் நோயினால் கால் துண்டிக்கப்பட்டவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம். விலையில்லா செயற்கை அவயம்.
முடநீக்கு சாதனம் இளம்பிள்ளை வாதம் அல்லது மூளைமுடக்கு வாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம். விலையில்லா முடநீக்கு சாதனம்
ஊன்றுகோல் கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம். விலையில்லா ஊன்றுகோல்
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு அட்டை மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள அனைவருக்கும் வருமான உச்சவரம்பு இன்றி வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத் திறனாளி குடும்பத்தினர் அனைவரும் பயன்படுத்தலாம். மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல் குடும்ப தலைவர் அல்லது குடும்ப தலைவி நேரில் வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு அட்டை
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் காதுக்கு பின் அணியும் காதொலி கருவி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு அட்டை உள்ள காதுகேளாதவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், புகைப்படம், ஆடியோகிராம் சான்று விலையில்லா காதுக்கு பின் அணியும் காதொலி கருவி
கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டோருக்கான பராமரிப்பு உதவித்தொகை 75% மற்றும் அதற்கு மேல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர், வருவாய் துறை மூலம் மாற்றுத் திறனாளி உதவித் தொகை பெறாதவர் விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் வேறு அரசு துறையில் உதவித்தொகை பெறவில்லை எனச் சான்று, சேமிப்பு வங்கி கணக்கு, புகைப்படம். மாதம் ரூ.1500/-
பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேர்வு எழுத உதவுபவர்களுக்கு உதவித்தொகை பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பம், தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் அடையாள அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல். புகைப்படம். ஒரு தேர்வு தாள்; ரூ.300/- வீதம்