மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியா்கள்

மாவட்ட ஆட்சியா்கள்
வ.எண் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் பெயா் (திருவாளா்கள்) தேதி முதல் தேதி வரை
1 திரு.G.K.அருண் சுந்தா் தயாளன், இ.ஆ.ப 22-11-2019 15-11-2020
2 டாக்டா்.கீ.சு.சமீரன்,இ.ஆ.ப., 15-11-2020 15-06-2021
3 திரு.எஸ்.கோபால சுந்தரராஜ்,இ.ஆ.ப., 17-06-2021 14-06-2022
4 திரு.P.ஆகாஷ்,இ.ஆ.ப., 16-06-2022 06-02-2023
5 திரு.துரை.இரவிச்சந்திரன், இ.ஆ.ப., 06-02-2023 29-01-2024
6 திரு.ஏ.கே. கமல் கிஷோர், இ.ஆ.ப., 29-01-2024