மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியா்கள்

மாவட்ட ஆட்சியா்கள்
வ.எண் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் பெயா் (திருவாளா்கள்) தேதி முதல் தேதி வரை
1 திரு.G.K.அருண் சுந்தா் தயாளன், இ.ஆ.ப 22-11-2019 15-11-2020
2 டாக்டா்.கீ.சு.சமீரன்,இ.ஆ.ப., 15-11-2020