மூடுக

மாவட்ட வரைபடம்

தென்காசி மாவட்ட வரைபடம்
மாவட்ட எண் மாவட்டத்தின் பெயா்
34 தென்காசி (PDF 972KB)

 

வருவாய் கோட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயா்
1. தென்காசி (PDF 1202KB)
2. சங்கரன்கோவில் (PDF 840KB)

 

வருவாய் வட்டம் வரைபடம்
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. சங்கரன்கோவில் (PDF 422KB)
2. தென்காசி (PDF 296KB)
3. சிவகிாி (PDF 470KB)
4. செங்கோட்டை (PDF 429KB)
5. வீரகேரளம்புதூர் (PDF 427KB)
6. ஆலங்குளம் (PDF 423KB)
7. கடையநல்லூா் (PDF 457KB)
8. திருவேங்கடம் (PDF 420KB)