மூடுக

வளா்ச்சித்துறை நிா்வாகம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி-2020-21

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி-2021-22

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி-2022-23

வளா்ச்சித்துறை நிா்வாகம்
விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 10
கிராம ஊராட்சிகள் 221
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (10)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1 ஆலங்குளம்
2 கடையம்
3 கடையநல்லூா்
4 குருவிகுளம்
5 சங்கரன்கோவில்
6 செங்கோட்டை
7 தென்காசி
8 வாசுதேவநல்லூா்
9 கீழப்பாவூா்
10 மேலநீலிதநல்லூா்
கிராம ஊராட்சிகள் (221)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 ஆலங்குளம் 32 கிராமங்கள் (PDF 53 KB)
2 கடையம் 23 கிராமங்கள் (PDF 51 KB)
3 கடையநல்லூா் 16 கிராமங்கள் (PDF 50 KB)
4 குருவிகுளம் 39 கிராமங்கள் (PDF 53 KB)
5 சங்கரன்கோவில் 28 கிராமங்கள் (PDF 51 KB)
6 செங்கோட்டை 28 கிராமங்கள் (PDF 47 KB)
7 தென்காசி 14 கிராமங்கள் (PDF 48 KB)
8 வாசுதேவநல்லூா் 22 கிராமங்கள் (PDF 53 KB)
9 கீழப்பாவூா் 21 கிராமங்கள் (PDF 53 KB)
10 மேலநீலிதநல்லூா் 20 கிராமங்கள் (PDF 52 KB)