மூடுக

வாக்கு பெட்டி இயந்திரங்கள் கொடிக்குறிச்சி கல்லூரியில் பாதுகாப்பான முறையில் சீலிடப்பட்டது – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/04/2024
seal6

வாக்கு பெட்டி இயந்திரங்கள் கொடிக்குறிச்சி கல்லூரியில் பாதுகாப்பான முறையில் சீலிடப்பட்டது – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF (891 KB)

seal5

seal4

seal3

seal2

seal1