மூடுக

100% வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி திருநங்கைகள் கலந்து கொண்ட தேர்தல் விழிப்புணர்வு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது -பத்திரிகை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2024
tg

100% வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி திருநங்கைகள் கலந்து கொண்ட தேர்தல் விழிப்புணர்வு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது -பத்திரிகை செய்தி  PDF ( 406 KB)

tg2