மூடுக

100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரடியாக வாக்காளர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று தேர்தல் அழைப்பிதழ்கள் வழங்கும் பணிகளை துவங்கி வைத்தார் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2024
inv1

100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரடியாக வாக்காளர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று தேர்தல் அழைப்பிதழ்கள் வழங்கும் பணிகளை துவங்கி வைத்தார் – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF  (168 KB)

inv4

inv4

inv3

inv2