மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அனைவருக்கும் இ-சேவை திட்டத்தின் கீழ் ஆர்வமுள்ள குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மாவட்ட ஆட்சியர் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

அனைவருக்கும் இ-சேவை திட்டத்தின் கீழ் ஆர்வமுள்ள குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன – மாவட்ட ஆட்சியர் – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF  ( 84 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழில் முனைவோரின் உற்பத்தி பொருள் கண்காட்சி அரங்கு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

 தொழில் முனைவோரின் உற்பத்தி பொருள் கண்காட்சி அரங்கு – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF (23 KB)

மேலும் பல
drug3

  மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

  மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF ( 220 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

துணை செவிலியர் பணியிடம் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

துணை செவிலியர் பணியிடம் – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 279 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

உலக தண்ணீர் தினம் 22/03/2023 அன்று கிராமசபை கூட்டம் – மாவட்ட ஆட்சியர் – பத்திரிக்கை செய்தி 

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2023

உலக தண்ணீர் தினம் 22/03/2023 அன்று கிராமசபை கூட்டம் – மாவட்ட ஆட்சியர் – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 451 KB)

மேலும் பல

மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற து – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/03/2023

 மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது – பத்திரிக்கை செய்தி 

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ் ஆட்சி மொழி வார விழா 09/03/2023 – 16/03/2023 – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/03/2023

தமிழ் ஆட்சி மொழி வார விழா 09/03/2023 – 16/03/2023 – பத்திரிக்கை செய்தி PDF ( 22 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மூத்த தமிழறிஞர்களுக்கு உதவி தொகை – தமிழ் வளர்ச்சி துறை – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/03/2023

மூத்த தமிழறிஞர்களுக்கு உதவி தொகை – தமிழ் வளர்ச்சி துறை – பத்திரிக்கை செய்தி      PDF ( 45 KB)

மேலும் பல
disha1

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் மாவட்ட அலுவலக கூட்டரங்கில் நடத்தைப்பெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/03/2023

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் மாவட்ட அலுவலக கூட்டரங்கில் நடத்தைப்பெற்றது  PDF ( 33 KB)

மேலும் பல
tamil1

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விழிப்புணர்வு பேரணி – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/03/2023

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விழிப்புணர்வு பேரணி – பத்திரிக்கை செய்திPDF  ( 50 KB)

மேலும் பல