மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டுதல்:
ins2

பறவை காய்ச்சல் நோய் தடுப்பு முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/04/2024

பறவை காய்ச்சல் நோய் தடுப்பு முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் – பத்திரிக்கை செய்தி    PDF (536 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொற்றுநோய் பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் தொற்று நோய் குறித்த விவரங்களை தெரிவிப்பதற்காக இணையதள வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/04/2024

 தொற்றுநோய் பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் தொற்று நோய் குறித்த விவரங்களை தெரிவிப்பதற்காக இணையதள வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது – மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு பத்திரிக்கை செய்தி    PDF (44 KB)

மேலும் பல

பறவைக்காய்ச்சல் நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்க்காக அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆலோசனை – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/04/2024

பறவைக்காய்ச்சல் நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்க்காக அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆலோசனை – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF ( 43 KB)

மேலும் பல
bf2

பறவைக்காய்ச்சல் நோயை தடுத்திடும் விதமாக நோய் தடுப்பு முகாமினை தமிழக , கேரள எல்லையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/04/2024

பறவைக்காய்ச்சல் நோயை தடுத்திடும் விதமாக நோய் தடுப்பு முகாமினை தமிழக , கேரள எல்லையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு – பத்திரிக்கை செய்தி    PDF ( 524 KB)

மேலும் பல
seal6

வாக்கு பெட்டி இயந்திரங்கள் கொடிக்குறிச்சி கல்லூரியில் பாதுகாப்பான முறையில் சீலிடப்பட்டது – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/04/2024

வாக்கு பெட்டி இயந்திரங்கள் கொடிக்குறிச்சி கல்லூரியில் பாதுகாப்பான முறையில் சீலிடப்பட்டது – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF (891 KB)

மேலும் பல
inv1

100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரடியாக வாக்காளர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று தேர்தல் அழைப்பிதழ்கள் வழங்கும் பணிகளை துவங்கி வைத்தார் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரடியாக வாக்காளர்களின் இல்லங்களுக்கு சென்று தேர்தல் அழைப்பிதழ்கள் வழங்கும் பணிகளை துவங்கி வைத்தார் – பத்திரிக்கை செய்தி  PDF  (168 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மூத்த குடிமக்கள், பார்வை மற்றும் இயக்க குறைபாடு உள்ள மாற்று திறனாளிகள் , பலவீனமான இயக்கம் கொண்ட வாக்காளர்கள் தேர்தல் நாளில் வாக்களிப்பதற்கு வசதிகள் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது – மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

மூத்த குடிமக்கள், பார்வை மற்றும் இயக்க குறைபாடு உள்ள மாற்று திறனாளிகள் , பலவீனமான இயக்கம் கொண்ட வாக்காளர்கள் தேர்தல் நாளில் வாக்களிப்பதற்கு வசதிகள் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது – மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிப்பு – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF ( 50 KB)

மேலும் பல
2eac

GELS 2024 – 100% வாக்குறுதியை வலியுறுத்தி சுய உதவிக்குழு மகளிர் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கழிக்குழுவின் தேதல் விழிப்புணர்வு காலை நிகழ்ச்சிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

GELS 2024 -100 % வாக்குறுதியை வலியுறுத்தி சுய உதவிக்குழு மகளிர் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கழிக்குழுவின் தேதல் விழிப்புணர்வு காலை நிகழ்ச்சிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF ( 289 KB)

மேலும் பல
fv2

GELS 2024 – 100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி முதல்முறை வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2024

GELS 2024 – 100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி முதல்முறை வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு – பத்திரிக்கை செய்தி    PDF ( 514 KB)

மேலும் பல

GELS 2024 – வாக்கு என்னும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2024

GELS 2024 -வாக்கு என்னும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் -பத்திரிக்கை செய்தி  PDF (441 KB)

மேலும் பல