மூடுக

படிவம் 7

படிவம் 7
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 7 23/07/2021 வாக்காளர் பட்டியலில் வேறொரு நபரின் பெயரை சேர்க்க ஆட்சேபித்தலுக்கான / தன்னுடைய பெயரையே நீக்கக் கோருவதற்கான / இறப்பு / வசிப்பிடம் மாறிய காரணத்தினால் வேறொரு நபரின் பெயரை நீக்கம் கோருவதற்கான விண்ணப்பம் பார்க்க (2 MB)