மூடுக

படிவம்-8

படிவம்-8
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம்-8 28/07/2022 குடியிருப்பை மாற்றியதற்கான / நடப்பு வாக்காளர் பட்டியலுள்ள பதிவுகளை திருத்தம் செய்வதற்கான / மாற்று வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை பெறுவதற்கான / மாற்றுத் திறனாளிகளை குறிப்பதற்கான வாக்காளர் விண்ணப்பப் படிவம் பார்க்க (475 KB)