மூடுக

GELS – 2024 – கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ள தேர்தலில் போட்டியிடும் விண்ணப்பதாரர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனையைப் பின்பற்ற வேண்டும் & ECI வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் – தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் /மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு -பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2024

GELS – 2024 – கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ள தேர்தலில் போட்டியிடும் விண்ணப்பதாரர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனையைப் பின்பற்ற வேண்டும் & ECI வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் – தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் /மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு -பத்திரிக்கை செய்தி  PDF (55 KB)