மூடுக

GELS 2024 – தென்காசியில் (Parliament Constituency 37) பறக்கும் படை குழு / நிலையான கண்காணிப்பு குழு மூலம்  வாகன சோதனை நடைபெற்று வருகிறது –  தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்/ மாவட்ட ஆட்சியர்  அவர்கள்-பத்திரிக்கை செய்தி  

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2024

GELS 2024 – தென்காசியில் (Parliament Constituency 37) பறக்கும் படை குழு / நிலையான கண்காணிப்பு குழு மூலம்  வாகன சோதனை நடைபெற்று வருகிறது –  தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்/ மாவட்ட ஆட்சியர்  அவர்கள்-பத்திரிக்கை செய்தி   PDF (43 KB)