மூடுக

தென்காசி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகிற்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணியாளர்கள் தேர்வு செய்தல்

தென்காசி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகிற்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணியாளர்கள் தேர்வு செய்தல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தென்காசி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகிற்கு தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணியாளர்கள் தேர்வு செய்தல்

தென்காசி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பிரிவில் உள்ள பல்வேறு பணிகளுக்கான விண்ணப்பம்

08/03/2022 23/03/2022 பார்க்க (22 KB) Notification_dcpu (203 KB)