மூடுக

மருந்தாளுநரின் தற்காலிக பதவிக்கு விண்ணப்பம் (6 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமானது)

மருந்தாளுநரின் தற்காலிக பதவிக்கு விண்ணப்பம் (6 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமானது)
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மருந்தாளுநரின் தற்காலிக பதவிக்கு விண்ணப்பம் (6 மாதங்களுக்கு தற்காலிகமானது)

மருந்தாளுநர் பதவிக்கு தற்காலிக நியமனம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம் (தொகுப்பு ஊதியம் 6 மாதங்களுக்கு மட்டுமே)

02/08/2021 08/08/2021 பார்க்க (198 KB)