மூடுக

SAKHI – சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பணி புரிய வாய்ப்பு

SAKHI – சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பணி புரிய வாய்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
SAKHI – சமூக நல அலுவலகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் பணி புரிய வாய்ப்பு

வழக்கு பணியாளர் -1, வழக்கு பணியாளர் – 2
பல்நோக்கு உதவியாளர் , பாதுகாவலர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

21/03/2022 04/04/2022 பார்க்க (492 KB) OSC Tenkasi – Recruitment – Eligibility Criteria (667 KB) OSC Tenkasi – Recruitment -Application form (211 KB)