மூடுக

கல்வி

வகை இணைப்பு
கல்வி அலுவலர்கள் விபரம் Click Here
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பெறும் நலத்திட்டங்கள் Click Here
பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் மேல்நிலை வகுப்பு தோ்ச்சி விவரம் 2019 – 2020 Click Here
பள்ளிகளின் பட்டியல் Click Here
பள்ளிகளின் பட்டியல்-தொகுக்கப்பட்டது Click Here
அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் Click Here
வட்டார வளமையம் Click Here