மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
நில எடுப்பு- இராமநதி ஜம்புநதி இணைப்புத்திட்டம் – சமூக தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை மீதான வல்லுநர் குழுவின் மதிப்பாய்வு அறிக்கை

இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள உபரி நீரை ஜம்புநதிக்கு கொண்டு செல்லும் மேல்மட்ட கால்வாய் இணைப்புத்திட்டம்

10/06/2021 09/06/2022 பார்க்க (737 KB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கீழப்பாவூர் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கீழப்பாவூர் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (888 KB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – ஆலங்குளம் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – ஆலங்குளம் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (2 MB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கடையநல்லூர் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கடையநல்லூர் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (709 KB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – குருவிகுளம் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – குருவிகுளம் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (2 MB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – மேலநீதநல்லூர் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – மேலநீதநல்லூர் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (1 MB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – பாப்பாக்குடி வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – பாப்பாக்குடி வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (452 KB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கடையம் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – கடையம் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (1 MB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – சங்கரன்கோவில் வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – சங்கரன்கோவில் வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (1 MB)
கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – தென்காசி வட்டாரம்

கூட்டுறவு – பொது நகைக்கடன் தள்ளுபடி பயனாளிகளின் பட்டியல் – தென்காசி வட்டாரம்

12/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (514 KB)